Περιφερειακό αναπτυξιακό εργαλείο η Agrothessaly

Τις προοπτικές να αναδειχθεί στη σημαντικότερη περιφερειακή έκθεση της χώρας έχει η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, «Agrothessaly», που θα διοργανώσουν από κοινού η ΔΕΘ-Helexpo και ο δήμος Λαρισαίων από την επόμενη χρονιά.

Αυτό τόνισε σήμερα ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Agrothessaly, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου του 2017 και είναι προϊόν του επανασχεδιασμού της Πανελλήνιας Γεωργικής, Κτηνοτροφικής, Περιβαλλοντικής Έκθεσης Λάρισας, που διοργανώνεται εδώ και 20 χρόνια από τον τοπικό δήμο.

ΔΕΘ-Helexpo και Δήμος Λάρισας δημιουργούν την Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, «Agrothessaly»

Στη δημιουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, «Agrothessaly», προχωρούν η ΔΕΘ-Helexpo και ο δήμος Λάρισας, επανασχεδιάζοντας από κοινού την Πανελλήνια Γεωργική, Κτηνοτροφική, Περιβαλλοντική Έκθεση Λάρισας, που διοργανώνεται εδώ και 20 χρόνια από τον τοπικό δήμο, στην «καρδιά» της Ελλάδας. Στόχος της νέας αυτής κοινής προσπάθειας είναι να αναδειχθεί η εν λόγω διοργάνωση ως το μεγαλύτερο περιφερειακό εκθεσιακό γεγονός του κλάδου. Το νέο εγχείρημα εντάσσεται στη στρατηγική του εθνικού εκθεσιακού φορέα για έμπρακτη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και δη της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Η ΔΕΘ-HELEXPO AE, ο Εθνικός Φορέας Διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, ο οποίος διοργανώνει τα τελευταία 30 χρόνια τις δύο μεγαλύτερες εκθέσεις των κλάδων της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας (AGROTICAZOOTECHNIA) στηρίζει έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια και ειδικότερα το δυναμικό κομμάτι της αγροτικής επιχειρηματικότητας σε αυτήν.