Αγρότες : Φορολογικό και Ασφαλιστικό


ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης του taxheaven.
 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
 • Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ « ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ».
 • ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 • ΣΥΓΚΡΙΣΗ «ΝΕΩΝ» και «ΠΑΛΙΩΝ» ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
 • ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.
 • ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ « ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ » ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ».
 • ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.
 • ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ.
 • ΣΥΓΚΡΙΣΗ «ΝΕΩΝ» και «ΠΑΛΙΩΝ» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.