Κατηγορίες Εκθεμάτων

 • Ελκυστήρες ​
 • Μηχανήματα - εργαλεία κατεργασίας και ​βελτίωσης εδάφους ​
 • Μηχανήματα σποράς, φύτευσης, λίπανσης ​
 • Μηχανήματα και εργαλεία φυτοπροστασίας ​
 • Μηχανήματα και εργαλεία κλαδέματος ​και κηποτεχνίας ​
 
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός αρδεύσεως ​
 • Αντλητικά συγκροτήματα - κινητήρες ​
 • Μηχανήματα και εργαλεία συγκομιδής ​
 • Μηχανήματα επεξεργασίας - συντήρησης - μεταποίησης - συσκευασίας γεωργικών προϊόντων ​
 • Μηχανήματα φόρτωσης - διακίνησης - μεταφοράς και ζυγιστικά μηχανήματα​

 • Εξοπλισμός και υλικά υποστύλωσης και περίφραξης ​
 • Θερμοκήπια και εξοπλισμός θερμοκηπίων ​
 • Δασικός εξοπλισμός ​
 • Ανταλλακτικά-εξαρτήματα αγροτικών μηχανημάτων, Ελαστικά​
 • Γεωργικά φάρμακα - Λιπάσματα ​
 
 • Πολλαπλασιαστικό υλικό- Φυτώρια​
 • Εργαστήρια ​
 • Οργανισμοί - Υπηρεσίες -Γεωργικές εκδόσεις –Εκπαιδευτικά Ιδρύματα​
 • Μηχανήματα - Εξοπλισμοί
 • Εφόδια Κτηνοτροφίας & Πτηνοτροφίας​
 • Ζωοτροφές & προσθετικά​