ΠΡΟΣΒΑΣΗΗ Δημοτική Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Δήμου Λαρισαίων, επιφάνειας 22 στρεμμάτων, θα φιλοξενήσει την Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, Agrothessaly.