Πληροφορίες


Υπεύθυνος οργάνωσης έκθεσης
Βασίλης Σπύρου
t 2310 291101 e vs@helexpo.gr

Στέλεχος οργάνωσης
Βασιλική Δίγγα
t 2310291545 e vdin@helexpo.gr

Στέλεχος οργάνωσης
Mαρία Τσίκου
t 2310291211 e mt@helexpo.gr

Διεύθυνση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων
Διευθύντρια: Βίκυ Δαλκράνη
t 2310 291500 e dv@helexpo.gr

Γραμματεία Συνεδρίων & Εκδηλώσεων
Σοφία Τσολοζίδου
t 2310 291151 e st@helexpo.gr

Τμήμα Υποστήριξης Εκθέσεων
Προϊστάμενος: Χρήστος Χρυσοβελλίδης
t 2310 291534 e cc@helexpo.gr

Γραμματεία Υποστήριξης Εκθέσεων
Ευσταθία Σιδέρη
t 2310 291572 e es@helexpo.gr

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Διαφημίσεων, Τύπου & Social Media
Προϊσταμένη: Ελένη Υψηλάντου
t 2310 291612 e press@helexpo.gr

Δημόσιες Σχέσεις – Εγκαίνια
Μαρία Πατλάκα
t 2310 291133 e mpa@helexpo.gr

Τεχνικές Παροχές – EXPOWORK
t 2310 297564 / 297572 e orderstif@expowork.gr