Πληροφορίες


Βασίλης Σπύρου -  Project Manager​
Τηλ.: +30 2310 291 101​
Fax: +30 2310 291 551​
e-mail: agrothessaly@helexpo.gr​