Κατόψεις χώρων


         

AGROTHESSALY OVERVIEW
         
   
ΚΑΤΟΨΗ / GROUND PLANS AGROTHESSALY   Α' ΥΠΟΣΤΕΓΟ / SHED   Β' ΥΠΟΣΤΕΓΟ / SHED
         
     
ΤΕΝΤΑ / TENT A   ΤΕΝΤΑ / TENT Β